Click Below to Find Titles to Read

List of Free Maia Jose Novels to Read

Linggo, Hunyo 18, 2023

Abakada ng Pag-ibig: Queenie Chapter 2

FREE TAGALOG ROMANCE NOVELS

CHAPTER 2

 

NAKITA na ni Queenie ang mga litrato ni Joed, mga litratong magmula pa noong mga panahong sanggol pa ang binata. Makailang ulit nang ipinagmalaki sa kanya ni Don Jose ang koleksyon nito ng mga family albums. Napanood na rin nila nang magkasabay ang ilang home video tapes ng mag-anak - mula noong ipinanganak si Joed hanggang sa bago sumakabilang-buhay ang ina nito may limang taon na ang nakararaan.

        Alam na alam na ni Queenie kung gaano kaguwapo si Joed Del Oro. Kung gaano ka-charming. Kung gaano kalakas ang appeal nito. Pero hindi pa rin pala siya handa sa tindi ng impact ng pagkatao ng binata sa personal.

        Literal na may sumikdo sa kanyang dibdib nang makita niya itong nakatayo sa may pinto ng ballroom. Ganoon ka-imposing ang presence ng binata. At para siyang natulala nang mapako siya ng napaka-intense nitong pagtitig.

        Pakiramdam ni Queenie ay napaka-helpless niya sa harap ng nakaamba nitong pag-atake. Lalo pa’t galit ang nakabadha sa mukha ni Joed Del Oro.

        Hindi sinasadya ng dalaga na mapasandal kay Don Jose, na parang nagpapasaklolo. Ang turing nga kasi niya sa matanda ay guardian at tagapagligtas.

        Kung bakit naman sa ginawa niyang iyon ay parang lalo pang nagliyab ang galit sa mga mata ni Joed. At mabilis nitong tinawid ang distansiyang nakapagitan sa kanila.

        Naramdaman ni Queenie ang pagpisil ni Don Jose sa kanyang balikat. Nagpapaabot ng suporta.

        Halatang nabigla rin ang Don pagkakita sa anak. At ang pagpisil na iyon sa balikat niya’y parang pag-amot na rin ng lakas.

        Inunahan na nito ang anak.

        “Joed! You’re home! What a nice surprise!” suwabeng-suwabeng pahayag ng matanda pagdating ng binata sa harap nila.

        “I’m sure,” sarkastikong sagot nito.

        Kay Queenie pa rin ito nakatingin at hindi sa ama.

        “And this is the much-talked about star of the night, I suppose,” mapang-uyam na dugtong ng binata.

        Binalingan ni Don Jose ang dalaga.

        “Queenie, this is my only son, Joed,” sabi ni Don Jose. “I apologize for his rudeness.”

        “So, I was right,” sabi pa uli ni Joed bago man lang makasagot ang dalaga. “The famous Queenie Estrella, reigning queen and star of the Del Oro empire.”

        Pikon na pikon na si Queenie.

        “Yeah, right,” mataray na rin niyang sagot. “Ako nga. I’m the person responsible for this huge moneymaking venture that will add millions to your bank account without any effort on your part.”

        “Touche’,” nakangiting tango ni Don Jose.

        Bahagya pa itong pumalakpak.

        “Kwidaw ka, Joed,” baling nito sa anak. “The lady has brains, lots of talent, and courage. She’s not at all like the women who fall all over you. Hindi mo siya mai-intimidate.”

        “I’m not surprised,” pagkikibit-balikat ng binata. “After all, she was smart enough to go after you instead of me. Alam niya kung sino ang mas malaki ang net worth.”

        Nangatal sa galit si Queenie.

        “Your father is a much better man than you are, Mr. Joed Del Oro,” pahayag niya sa kontroladong tinig. “And not because of his money. Kahit yumaman ka pa nang triple, you can never measure up to him until you learn to be a gentleman and a human being.”

        Nakatayo man sila sa kalagitnaan ng maraming tao ay hindi halata ang matinding salpukan ng mga personalidad nina Queenie at Joed. Mahina at banayad lang ang pagkakabigkas ng kanilang mga matatalim na salita.

        At dahil panay de-numero ang kilos ng mga taong nakapaligid sa kanila sa bulwagan, kahit matindi ang curiousity ng mga ito’y hindi naman maatim na magpahalata ng interes sa nagaganap sa kanilang tatlo. Sadya pa ngang binigyan sila ng space. Walang gustong maakusahang aali-aligid sa kanilang pag-uusap.

        Pero sino nga kaya sa mga naroroon ang hindi curious sa kung ano ang pinag-uusapan ng mag-amang Del Oro? Alam ng lahat na estranged sa isa’t isa sina Don Jose at Joed. May malalim na hidwaan na naging dahilan ng pagpapakalayu-layo ng kaisa-isang heredero ng matandang biyudo.

        Mismong ang biglaang pagsulpot ni Joed sa gabing iyon ay malaking sorpresa na para sa lahat.

        Idagdag pa ang pagkakasangkot ni Queenie Estrella sa usapin. Wala pa ring linaw kung ano nga ba si Queenie sa buhay ni Don Jose liban sa pagiging exclusive designer. Marami pa rin ang nagdududa sa pahayag ng matanda na anak ang turing nito sa dalaga.

        Hindi man nagpapahalata ang mga sosyal na matrona’y wala rin namang ipinagkaiba ang mga ito sa ordinaryong mga tsismosa. Discreet nga lang ang pagpapalitan ng mga ito ng tsismis. Patago.

        At halos mamatay na ang mga ito sa curiousity nang mga sandaling iyon.

        Pagkakataon na mismo ang sumagip sa sitwasyon. Dumating ang takdang oras para sa presentation.

        Bahagyang dumilim ang bulwagan. Sapat lang para maging senyales sa lahat na magbalik sa kanya-kanyang upuan.

        Pumailanlang ang baritonong boses ng emcee - isang kilalang host na madalas maging emcee sa mga beauty pageant.

        “Ladies and gentlemen, the presentation is about to begin.”

        “Join us at our table,” anyaya ni Don Jose sa anak.

        Tumango lang ang binata bago naglahad ng kamay, iminumuwestrang mauna na sila.

        Inialok ni Don Jose ang bisig kay Queenie. Kumportable namang umabrisiyete rito ang dalaga. At kampante silang naglakad patungo sa pangunahing mesa sa pinakaharap ng rampa.

        Nakangiti si Queenie sa lahat nang mga taong nadaraanan nila. Pero sa totoo lang, halos manindig ang kanyang mga balahibo sa batok dahil alam niyang nakatutok pa rin sa kanyang likod ang galit na titig ni Joed.

        Lalo pa siyang naasiwa nang pagkaupo nila’y sa kanyang tabi naupo ang binata sa halip na sa kabila ng ama nito. Napagitna tuloy siya sa dalawang Del Oro.

        Parang naging hudyat ang pagkakaupo ng mga pangunahing tauhan ng gabing iyon para ganap nang magdilim ang bulwagan. Tumigil ang piped in pop music kasabay ng pagbubukas ng tabing sa isang bahagi ng entablado. Sa pagkakalantad ng isang live orchestra ay pumailanlang din ang mga unang nota ng classical music na siyang sasabayan ng pagrampa ng mga modelo.

        “On behalf of Del Oro Jewelers and its exclusive designer - Ms. Queenie Estrella - we are proud to present…The Diamond Gala Night for the Year 2000!

        “One hundred original and unique pieces, created by our internationally acclaimed and multi-awarded designer and handcrafted under her meticulous supervision by our highly skilled artisans, shall adorn our beautiful models tonight.

        “As each model walks down the ramp, a close-up of the jewelry piece shall be displayed on the giant screen behind her. I shall then also give you specific details regarding each work of art.

        “Take note of your favorites, my friends, for the auction shall begin right after the show. Of course, each of you will then receive a brochure containing individual photographs and specifications of the hundred pieces to further guide you in making your choices.

        “And so…without further ado…let the diamonds blaze through the night!”

        Kayang-kayang pataasin ng emcee ang energy level at excitement sa kabuuan ng ballroom. Kung nagpalinga-linga lamang si Queenie ay makikita niyang bahagyang nanlalaki na sa antisipasyon ang mga mata ng mga naroroon, bahagyang nangakaawang na ang mga bibig at kaybilis ng pagtaas-baba ng mga dibdib ng mga ito sa paghahabol ng hininga.

        Pero walang malay doon ang dalaga. Ni sa paglabas sa rampa ng mga modelo ay hindi na buo ang kanyang atensyon. Distracted na siya. Hindi na niya ma-appreciate nang todo ang nagaganap dahil naaalibadbaran siya sa kanyang katabi.

        Paano’y kahit pa naka-tuxedo si Joed Del Oro ay nakasalampak naman ito sa pagkakaupo. Nakadekuwatro at nakasampay ang dalawang bisig sa sandalan ng dalawang katabing mga upuan - kasama na ang kinauupuan niya.

        Hindi tuloy siya makasandal. Kung sasandal siya’y para na ring nagpaakbay siya sa katabi. Kaya heto’t para siyang tuod na nakaupo nang diretsong-diretso ang likod sa pinakaunahan ng kanyang silya.

        Kung gaano ka uncomfortable ang kanyang posisyon ay ganoon naman kakampante ang puwesto ng binata.

        At kung makatingin ito sa entablado, para bang handang-handang manlibak sa mga makikita nito roon.

        Kahit tuloy one hundred percent ang tiwala ni Queenie sa kanyang mga nilikha, sa mga sandaling iyon ay parang gusto na niyang ma-insecure. Parang kinakabahan siya na may maipintas nga ang heredero ng Del Oro Jewelers sa trabahong binayaran sa kanya ng downpayment na sampung milyong piso.

        Hindi nga naman birong halaga iyon. Kahit suko na yata sa langit ang yaman ng mga Del Oro, aaminin niyang may karapatan si Joed na alamin ang kinahinatnan ng sampung milyong iyon. Kung sulit nga ba ang kanyang mga disenyo sa kanyang fee.

        Pilit ding kinalma ng dalaga ang kanyang sarili. Wala siyang dapat ikabahala. Sa pansariling pamantayan niya’y mas magaganda pa nga ang kanyang mga nilikha nitong huling sampung buwan para sa Del Oro Jewelers kaysa sa tatlong prize-winning pieces niya sa Tokyo, Rome at Paris.

        At kung pumasa sa pihikang panlasa ni Don Jose ang kanyang mga obra, sino nga ba si Joed para salungatin iyon?

        Kung logic ang kanyang paiiralin, alam ni Queenie na totoong wala siyang dapat ikabahala. Pero bakit ganito na lang ang kanyang kaba? Ninenerbiyos siya na hindi niya mawari.

        Imposible namang natatakot siya kay Joed Del Oro. Aba, hindi niya kailanman matatanggap iyon. Nungkang masindak siya ng lalaking ito. Hindi siya papayag. Lalaban siya. Sa kahit na anong paraan o larangan ay lalaban siya.

 

KUNG relaxed na relaxed si Joed sa panlabas na anyo, kabaligtaran iyon ng tunay na nadarama ng binata. Sa totoo lang ay tense na tense siya.

        Kunsabagay, kailan nga ba siya hindi na-tense nitong nakaraang mga taon kapag sa usapin na ng pamilya? Lalo na kapag nasa paligid siya ng kanyang ama?

        Bago pa man lang siya umuwi sa Pilipinas, tense na siya. Noong una niyang narinig na may kinalolokohang pagkabata-batang babae ang kanyang Papa ay na-tense na siya. Kaya nga biglaan siyang nagpasyang umuwi.

        Hindi niya akalaing mas grabe pa pala kaysa dati ang madarama niyang tensiyon sa paghaharap nilang ito.

        Nasorpresa kasi siya kay Queenie Estrella.

        Pagkaganda-ganda nga palang babae. No wonder nasungkit ang kanyang ama.

        Nang makita niya ang dalawa na masayang-masayang nag-uusap nang sarilinan, para siyang sinuntok sa dibdib. Nayanig siya sa sakit na kanyang nadama.

        Hindi niya pala kayang makita ang kanyang ama na may ibang pinag-uukulan ng ganoong pagtingin. Parang bigla siyang naging batang paslit na nagseselos sa atensyong iniuukol nito sa iba.

        Nakakagulat iyon dahil buong akala ni Joed ay wala na siyang pakialam sa kanyang ama. Kaya nga niya ito nilayasan. Kaya nga siya nagpakalayu-layo.

        At hindi magandang sorpresa ang damdaming gumulantang sa kanya ngayong gabi.

        Kasabay pa ng hindi rin inaasahang reaksyon niya kay Queenie Estrella.

        Oo, nagselos siya sa pagtinging obvious na iniuukol ng kanyang Papa kay Queenie.

        Pero nagselos din siya sa obvious affection ng dalaga sa kanyang ama.

        Dahil sa unang pagkakita pa lang ni Joed Del Oro kay Queenie Estrella ay nabato-balani na ang binata sa kariktan ng kontrobersyal na dalaga.

        “She’s beautiful!” manghang usal niya sa sarili habang nakatayo siya sa may pinto ng ballroom. “And she looks so innocent.”

        Parang hindi niya matanggap na ito nga ang babaeng inakusahan na niya sa kanyang isip bilang golddigger na sadyang nang-akit sa kanyang Papa.

         Halu-halo na ang kanyang mga nadamang emosyon, pero nasuma ang lahat ng iyon sa selos. Selos na mas kaya niyang i-express bilang galit.

        Mas sanay kasi siya na magpakita ng galit sa kanyang ama. Mahirap baguhin ang nakasanayan na niya nitong nakaraang mga taon.

            Galit din tuloy ang naipakita niya kay Queenie.

        At lalo siyang nasorpresa nang hindi siya nito inatrasan. Sa kabila ng inosente nitong kagandahan, marunong din pala itong lumaban nang sabayan. At kaybilis siya nitong nasupalpal. Matalino nga. Hindi basta-basta maiisahan.

        Ang kakatwa’y naaaninag pa rin niya sa katalinuhan nito’t palaban na asta ang una niyang naobserbahang kainosentehan.

        Napipilitan tuloy si Joed na umamin sa kanyang sarili na napingasan na ang panghuhusga niya kay Queenie Estrella. Parang hindi na siya sigurado kung ito nga ba’y isa ngang professional golddigger na tulad ng una niyang inakala.

        Gayunpama’y hindi siya matatahimik hangga’t hindi niya naiimbestigahan ang lahat ng ito.

            Hindi siya matatahimik hangga’t hindi niya naitutuwid maging ang sarili niyang mga emosyon.

            Panahon na rin nga siguro para kumprontahin niya ang krisis sa pagitan nilang mag-ama. At hindi maiiwasang masali sa usapin ang tungkol kay Queenie Estrella.

            Sino nga ba ang babaeng ito? Ano ang tunay na papel nito sa buhay ng kanyang Papa? At bakit ganoon na lang ang pagkakaapekto nito sa kanya? Ano ba ang gayuma nito’t pati yata siya’y natatangay?

        Maraming mga katanungan si Joed. Samantala, hindi rin niya maikakailang napapanganga siya sa mga jewelry pieces na kanyang natutunghayan sa giant screen sa entablado.

        Hindi na nga niya napapansin ang rumarampang mga modelo. Nakatitig na lamang siya sa screen. Sa bawat close-up na ipinapakita roon.

            Isang gemologist si Joed. Eksperto sa lahat ng klase ng hiyas. At sa kanyang paglilibot sa buong mundo, nakita na niya ang pinakamalalaki’t pinakamamahaling mga brilyante na may pinakamagagandang settings mula simpleng singsing hanggang sa mga korona ng royalty. Sa madaling salita, hindi na siya basta-basta mai-impress ng anumang jewelry design.

        Pero na-impress siya sa mga creations ni Queenie. Iba nga ang designs ng dalaga. Tunay na masasabing pangbagong milenyo.

        Kung tutuusin, kahit pa gaano kataas ang carat ng brilyante o kahit gaano pa ito ka-flawless, wala nang bago sa brilyante. Kumbaga, if you’ve seen one, you’ve seen them all. Pare-pareho lang naman sa tingin. At maging sa mga settings, ganoon at ganoon na lang din ang nagagawa sa mga singsing, hikaw, pendant, bracelet, brooch at iba pang alahas. May mga kakaunting variations na lamang sa mga disenyo.

        Ang nakagulat kay Joed ay kung paanong nagawa ni Queenie na baguhin nang husto ang presentation sa ginamit nitong mga flawless diamonds. Pati ang tulad niyang masasabing isang jaded expert na ay napatunganga.

        Hindi nga magdadalawang-isip ang mga jewelry lovers and collectors na magbayad ng milyun-milyon para lamang magkaroon ng isang Queenie Estrella original design.

        At sigurado siyang kapag ginawa nila on an international level ang auction ay lalo pang tataas ang presyo ng mga creations ng dalaga.

        Hindi na niya ngayon puwedeng kuwistiyunin ang halagang ibinabayad ng Del Oro Jewelers kay Queenie. Iyon pa naman ang isang dahilan ng ora-orada niyang pag-uwi. Naalarma siya sa nakita niya sa report na ipinadala sa kanya ng kanilang chief accountant.

        Sulit naman pala ang ibinabayad nila kay Queenie. May utang pa nga sila rito pagkatapos ng gabing ito, dahil siguradong hindi lang tig-isang milyon ang magiging final selling price ng bawat jewelry piece na nilikha nito. Sila nama’y kikita rin nang milyun-milyon.

        “She’s literally a treasure,” usal nanaman ni Joed sa sarili.

        Nauunawaan na yata niya ngayon kung bakit ganoon na lang ang kahalagahan ni Queenie sa kanyang Papa. Para nga naman itong breath of fresh air sa jewelry industry at sa kanilang family business.

        Para siyang sinampal uli ng mga sinabi ni Queenie kanina.

Paano nga pala masasabing isa itong golddigger gayong ito nga ang nag-aakyat sa kanila ng karagdagang kayamanan?

        Saan ka pa nga ba makakahanap ng isang tulad ni Queenie Estrella? Ubod ng ganda, lista at may di-matatawarang talent.

        Unique nga si Queenie. A rare jewel.

        Lumalim ang pagseselos ni Joed sa kanyang Papa. Naiinggit siya’t ito ang unang nakakilala sa dalaga.

        Naalala niya ang nakita niya kaninang affection na iginagawad ng dalaga sa kanyang ama.

        Siyempre nga naman, dahil si Don Jose Del Oro ang kinikilala nitong benefactor.

        At si Don Jose naman - nalipat na ba kay Queenie ang lahat ng pag-asa nito para sa hinaharap ng Del Oro Jewelers?

        Naalala ni Joed na kaytagal na niyang tinikis ang sariling ama at maging ang negosyo ng pamilya. Parang siya na rin ang nagtulak dito na maghanap ng ibang maituturing na kanang kamay.

        Sa usaping iyon ay nagseselos naman siya kay Queenie. Alam niyang huling-huli nito ngayon ang loob ng kanyang Papa.

        Ano ba naman itong nangyayari sa kanya? Bakit para yatang naaawa na siya sa kanyang sarili?

        Galit nanaman ang bumangon sa dibdib ng binatang likas na mataas ang pride.

        “They can’t do this to me,” sabi niya sa sarili. “I won’t let them.”

        Kailangang manatili siya sa Pilipinas para ipakipaglaban ang kanyang sarili – kahit hindi pa niya matukoy kung ano nga ba talaga ang gusto niyang mangyari.

(Kapag hindi lumabas ang kasunod na chapter pagkatapos nito, pindutin ang > o kaya’y ang Mga Lumang Mga Post na link.)

(Link sa listahan ng iba pang mga nobela.)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento