Click Below to Find Titles to Read

List of Free Maia Jose Novels to Read

Biyernes, Abril 28, 2023

Abakada ng Pag-ibig: Paula Chapter 7

FREE TAGALOG ROMANCE NOVELS

CHAPTER 7

        PAGKARAAN ng dalawang linggo, tinawagan ni Paula si Moncie para hingin ang phone numbers ni Richard.

        “Don’t ask why,” pangunguna na niya sa kaibigan.

        Hindi na nga ito nag-imbestiga pa.

        Saka  na lang siguro siya magkukuwento kay Moncie. Ngayo’y hindi pa niya alam ang sasabihin.

        Basta’t ang alam niya’y nagpasya na siyang puntahan si Richard.

        Ang tingin niya rito’y hindi pagsuko. Sarili niya itong desisyon. Sarili niyang kagustuhan. At paninindigan pa rin niya ang kanyang kondisyon na siya ang dapat na may kontrol sa anumang mamamagitan sa kanila.

        Umaga nang tawagan niya ng binata. Iyong sa tantiya niya’y hindi pa ito nakakaalis sa condominium.

        Nagulat ito nang magpakilala siya.

        “Paula! What a pleasant surprise,” tuwang-tuwang sabi nito. “Pinaganda mo ang araw ko.”

        “Papasok ka ba sa office ngayon?” diretsahan niyang tanong.

        “Depende,” sagot nito. “Whatever it is I can do for you, I’m ready and willing.”

        “Kahit matali ka riyan sa condo mo nang buong araw?” tanong pa niya.

        “Of course,” sagot ni Richard.

        “This is your lucky day, Mr. Romero,” nangingiting pahayag ni Paula. “Hintayin mo ako. I’m coming over.”

        Hindi mailarawan ng dalaga ang kanyang nadarama. Magkahalong kaba at excitement.

        Wala siyang pinagsabihan sa kanyang binabalak. Sa kanila na lang ni Richard ito.

        Nagpaganda siya nang husto. Walang make-up. Bagong paligo.  Mabangung-mabango. Nakabulaklaking t-shirt dress na mini na may spaghetti straps. Suot ang kanyang flat thongs na puti.

        Nang pagbuksan siya ng pinto ni Richard, hinagod siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa.

        “Ravishing!” pahayag nito.

        Hindi siya nagsalita kahit na ganoong-ganoon din ang gusto niyang sabihin sa binatang naka-shorts lang at t-shirt na walang kuwelyo. Nakayapak pa ito.

        Sa halip na sumagot ay itinulak niya itong papasok sa condo unit. Pagkatapos, sinandalan niya nang pasara ang pinto. Ini-lck sa kanyang likuran.

        “I hope you had a hearty breakfast,” sabi niyang nakangiti.

        “You have nothing to worrry about,” nakangiti ring sagot ni Richard. “Lagi akong nakahandang humarap sa anumang challenges of the day. Paggising ko pa lang, I work out. Then I take a shower and have an energy-packed breakfast. I’m raring to go.”

        “Ipinapaalala ko lang ang mga kondisyon ko,” sabi ni Paula.

        “Memoryado ko pa rin,” tango ng binata. “Everything on your terms and you call the shots. No expectations. Walang lokohan.”

        “Mabuti na ‘yung malinaw,” sabi ni Paula.

        Humakbang si Richard nang papalapit sa kanya. Akmang yayakapin siya.

        Sumangga ang dalawang braso ni Paula.

        “Sandali..” parang natatarantang sabi niya.

        Agad na tumigil si Richard.

        “Sorry,” sabi nito. “Hindi ako sanay sa mga kondisyon mo. Pero promise... I’ll do what you want me to do.”

        Umiling si Paula.

        “H-hindi ko yata kaya ito...” sabi niya.

        “Is this your first time?” malumanay na tanong ni Richard, nakakunot-noo.

        Namula ang dalaga.

        Iyon lang ang kailangang kumpirmasyon ni Richard.

        “Than tama lang na ikaw ang in-control,” sabi nito. “There’s nothing to fear, Paula. I’m all yours. Do with me what you will. I’m yours to command. Where do you want to start? What do you want?”

        Sinalubong niya ng tingin ang binata.

        “Kahit na ano?” parang paniniguro niya.

        Ngumiti uli si Richard.

        “Kahit na ano,” tango nito.

        “I want to see you naked,” diretsahang pahayag niya. “Ikaw lang. Gaya noon.”

        Agad-agad, doon mismo sa harap niya, sa gitna ng salas, naghubad ng t-shirt ang binata. At bago siya nakahuma’y naibaba na rin nito ang suot na shorts.

        Muling nakita ni Paula ang buhay na larawang laging laman ng kanyang pantasya.

        Napaawang ang bibig habang muli niya itong hinahagod ng tingin.

        “Come...” banayad na anyaya ni Richard. “Touch me if you want. I won’t bite.”

        Dahan-dahan nga niya itong nilapitan. Sa simula’y may takot pa siyang baka bigla na lamang siya nitong sunggaban. Pero nang makita niyang  pinaninindigan nga nito ang ipinangakong pagpapaubaya, lalong lumakas ang loob niya.

        Umikot muna siya sa gawing likuran ng binata. At ginawa niya ang kaytagal na niyang pinangarap gawin. Hinaplos ng kanyang palad ang namimintog nitong muscles sa balikat, pababa sa magkabilang bisig.

        Sabay silang napasinghap.

        “That feels so good...” pahayag ni Richard.

        Nanuyo ang bibig ni Paula. Kinailangan niyang basain ng dila ang kanyang mga labi.

        Ibinalik niya ang kanyang palad sa balikat ng binata. Ipinadausdos namang pababa sa malapad nitong likod na hitik din sa muscles.

        Habang pababa ang kanyang atensiyon, nakita niya ang pamumuo ng tensiyon sa mga pigi ni Richard – na lalo pang nagbigay ng definition sa mabilog nitong pang-upo.

        Napalunok si Paula habang sinasapo ng kanyang mga palad ang pribadong teritoryong iyon.

        Damang-dama niya ang pagkislot ng mga muscles ng binata. At nakadama siya ng kakaibang kapangyarihan. Nakalalasing na kapangyarihan.

        Naging mas mapangahas na siya.

        Napaluhod siya para sabay na mahagod ng kanyang mga palad ang dalawang matitipunong binti ni Richard, mula sa mala-trosong mga hita, pababa sa mahuhubog at mahahabang binti.

        “Paula...” ungol ng binata.

        Lumipat siya sa harap nito. Nakaluhod pa rin.

        Tumingala.

        Nagtama ang kanilang paningin.

        Nagbabaga na sa init ang tingin ni Richard.

        “Please...” pakiusap nito.

        Bumaba ang tingin ni Paula sa kaharap niyang nagngangalit na katibayan ng kahandaan ng binata. Pero hindi niya ito pinagbigyan.

        Sa halip ay tumayo siya. Inilapat ang mga palad sa dibdib ni Richard.

        “Gusto kitang hagkan,” bulong niya habang sinasalubong na muli ang titig nito.

        Akmang kakaibigan na siya nito’t hahalikan nang umiling ang dalaga.

        “Not you,” sabi niya. “Ako lang. Hindi ka puwedeng tumugon.”

        Nagpaawat naman si Richard.

        “Salbahe ka,” sabi nito. “Sige. Samantalahin mo habang pinagbibigyan kita.”

        Ngumiti lang si Paula.

        Hinaplos niya ang mukha ng binata. Sa noo. Sa mga pisngi. Sa labi.

        Idinampi niya ang kanyang mga labi sa labi ni Richard.

        Kumibot ang mga labi ng binata, halatang nagtitimpi. Pero sinunod nito ang utos niya.

        Kahit hindi tumutugon ng halik si Richard, naging mas mabiis ang paghugot nito ng hininga. Langhap ni Paula ang init at bango ng bawat pagsinghap nito.

        Hindi siya nakatiis. Marahan niyang nakagat ang lower lip ng binata.

        Napaungol ito.

        Itinuloy niya ang kanyang pagsimsim. Pababa sa leeg nito. Sa dibdib.

        Kay-init ng balat ni Richard. Makinis. Mabango.

        Nakatuwaan niyang paglaruan ng dila ang dalawang puyo sa dibdib ng binata.

        “Paula... that’s too much...” namamaos ang tinig na sambit nito.

        Pinahirapan pa niya ito nang ilang sandali bago niya iniwan ang mga iyon.

        Bandang huli’y nakaluhod na naman siya sa harap ni Richard.

        Pinangahasan niyang kantiin ang kaytagal na niyang iniiwasang katapat. Kumislot iyon.

        “You’re torturing me,” parang pagrereklamo ni Richard.

        “Should I stop?” mapanuksong tanong niya.

        “No, don’t stop,” mabilis na bawi nito. “Please, Paula...”

        Nakita niyang nakatiim-bagang na ang binata kung kaya’t kinaawaan na rin niya ito.

        Sa edad niyang iyon, kahit wala pang aktuwal na karanasan si Paula ay kayrami na niyang nabasang nobelang erotiko at napanood na mga pelikulang for adults only. Alam na niya kung anu-ano ang nais niyang subuking gawin kay Richard.

        Hindi naman siya nabigo. Ganap itong nagpaubaya. At hindi itinago ang kasiyahang nadama sa kanyang mga pag-eeksperimento.

        Pero may hangganan pala iyon.

        Hindi rin pala papayag ang binata na ganap na magpagapi.

        “That’s enough,” makapangyarihan nitong utos nang parang nawiwili na si Paula sa kanyang ginagawa.

        Natigilan ang dalaga.

        “Come here,” utos uli ng binata.

        May kakaibang timbre na ang boses nito. Puno ng awtoridad pero napaka-intimate.

        Karaniwan ay umaalma si Paula kapag nakarinig nang ganoong pautos na pananalita, lalo pa nga kung mula sa lalaki. Pero bakit kaya pagkarinig niya sa mga salita ni Richard ay parang kusang sumunod ang kanyang buong pagkatao.

        Tumayo siya sa harap nito.

        “It’s your turn,” pahayag ng binata. “Take off your clothes.”

        Namula siya. Nakakahiya. Pero nakatitig sa kanya si Richard. Para siyang nakapailalim sa kung anong kapangyarihan nito.

        Dahan-dahang sumunod si Paula. Hinubad niya nang paitaas ang kanyang bestida.

        “Lahat,” utos ng binata.

        Tinanggal niya ang kanyang strapless bra. Inihulog sa sahig.

        Para siyang matutunaw sa kahihiyan habang pinagmamasdan ni Richard ang kanyang nalantad na dibdib.

        Sinapo nito ang mga iyon ng dalawang palad.

        “Just the right fit,” nakangiting sabi nito.

        Kinanti-kanti ng mga hinlalaki nito ang magkabilang dunggot na napakasensitibo.

        Napadaing si Paula. Gumuhit ang kakaibang sensasyon hanggang sa kaibuturan ng kanyang pagkababae.

        Para namang alam na alam iyon ni Richard dahil sinundan ng mga daliri nito ang mismong pinatunguhan ng sensasyong iyon – sa pagitan ng kanyang mga hita.

        Bumigay na ang mga tuhod ni Paula.

        “Richard...” daing niya, sabay kapit sa mga balikat ng binata.

        Pinangko siya nito at dinala sa silid. Parang iilang hakbang lamang at ibinaba na siya nito sa kama.

        Ito na ang nagtanggal sa kakapirasong sedang nagtatago sa kanyang kaselanan.

        Nang paghiwalayin ng binata ang kanyang mga hita, tatanggi pa sana si Paula. Nakakahiya dahil nakaluhod ito sa kama at nakatunghay mismo roon.

        “Show me,” utos na naman ni Richard.

        Kahit pulang-pula ang kanyang mga pisngi ay kusang umawang ang kanyang mga hita.

        “More,” sabi ng binata.

        Kasabay ng isang impit na daing ay sumunod siya.

        “Wider,” giit pa nito.

        Isinuko na niya nang ganap.

        Nakangiting nakipagtitigan pa sa kanya si Richard bago dahan-dahang hinagod ng tingin ang kanyang nakahaing kahubdan.

        Kasunod ng mga mata nito ang humahagod na mga palad at nananaliksik na mga daliri. Pinag-aapoy ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao.

        Pagkatapos ay hinagkan siya nito. Pero hindi nagsimula sa kanyang bibig. Sa halip ay sa dunggot ng kanyang kanang dibdib.

        “Richard...” singhap ni Paula habang pinagmamasdan ang pag-angkin ng bibig nito sa maliit na buko na hindi pa kailanman nakakaranas ng ganoong paninimsim.

        Napapikit na siya’t nagkasunud-sunod ang mga daing nang magmistula itong sanggol na uhaw na uhaw na gatas ng ina. Hindi pa nasiyahan sa isa kaya’t lumipat naman sa kabilang tumbok.

        Sa puntong iyon, higit na mas sensitibo na ang bawat bahagi ng pagkatao ni Paula. Kahit ang simpleng pagduduwelo ng kanilang mga dila ay muling naghatid ng mga sagitsit ng malakuryenteng sensasyon sa iba’t ibang bahagi ng kanyang katawan.

        Nang sa wakas ay humantong sila sa ganap na pagsasanib, pakiramdam niya’y hindi na estranghero ang katawan ni Richard sa katawan niya. Para na silang dalawang bahagi ng isang buo na minsa’y nagkawalay at ngayon lang uli nagkatagpo.

        Mahapdi. Makirot. Masikip. Mainit. Pero nang magkatugma’y parang ayaw na niyang pakawalan. Sa bawat pag-atras ay sumasalubong siyang muli. Isa pala iyong sayaw na madaling matutunan. May ritmong kusang nasusundan. Patulin nang patulin at kaysarap habulin. At nang magwakas ay walang kasintulad. Lalo pa’t mahusay siyang naihanda at naigiya ni Richard patungo sa sabay nilang pagdating sa sukdulan.

        Isang  makapangyarihang pagsabog. Yanig ang kanyang daigdig. Pagkatapos ay dahan-dahang paglutang paibaba. Nakakanlong pa rin sa mga sensasyong unti-unti ang pagkawala.

        Magkayakap pa rin sila. Hindi pa rin naghihiwalay ang kanilang pagkakabuklod. Ninanamnam hanggang pinakahuling tibok ng kaganapan.

        Ganito pala, naisip ni Paula sa unang kislap ng pagbabalik ng katinuan. Kaya pala.

        Isa ngang misteryo. Isang napakaganda, napakahalagang biyaya.

        At hindi siya nagkamali sa kanyang pasya. Hindi siya nagkamali kay Richard. The perfect lover.


(Kapag hindi lumabas ang kasunod na chapter pagkatapos nito, pindutin ang > o kaya’y ang Mga Lumang Mga Post na link.)

(Link sa listahan ng iba pang mga nobela.)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento