Click Below to Find Titles to Read

List of Free Maia Jose Novels to Read

Martes, Abril 25, 2023

Abakada ng Pag-ibig: Niandra Chapter 4

FREE TAGALOG ROMANCE NOVELS

CHAPTER 4

PAGKATAPOS na pagkatapos ng graduation, sumama si Niandra sa kanyang Ate Nadya sa Maynila.

        Parang graduation gift na nito sa kanya na patuluyin siya nang dalawang buwan sa tinitirhang boarding house habang ipinapasyal siya’t ipinamimili sa lunsod.

        Nakapagtapos si Nadya ng Hotel and Restaurant Management bilang scholar sa UP Diliman. Ngayo’y maganda na ang trabaho nito sa Westin Philippine Plaza.

        Magiging katuwang nito ang mga kapatid nilang sina Charles at Chris sa pagpapaaral kay Niandra. Ahente ng gamot si Charles na nakadestino sa Ilocos. Nagtatrabaho naman sa isang malaking accounting firm ang CPA na si Chris.

        Hindi ipinaalam ni Niandra sa Ate niya ang tunay na dahilan ng pagmamadali niyang makaalis sa Sta. Cecilia. Buong akala nito’y excited lang siya na makapagbakasyon sa lunsod.

        Sa huling linggo ng bakasyon, sumunod sa Maynila si Nelia. Tatlo silang nagsiksikan sa kuwarto ni Nadya.

        “Sana isinama na ninyo si Tatay,” sabi ni Nadya. “Ngayon lang kayo makakapagbakasyon nang ganito, e. Kakasya pa naman tayo rito.”

        “Hindi ko siya makumbinsing isara ang eatery,” sagot ni Nelia.  “Baka araw mawili ang mga suki natin na kumain sa iba.”

        Sa loob ng linggong iyon, nagpalitan sina Nadya at Chris sa pagsama kina Niandra at Nelia sa pamamasyal.

        Nang matapos ang bakasyon, sinamahan naman ni Nelia si Niandra sa pag-akyat sa Baguio. Natanggap ang dalaga sa kanyang first choice na UP campus.

        Buong akala niya, naiwan na sa Sta. Cecilia ang kanyang problema. Akala rin niya, sapat na iyong dalawang buwan niyang bakasyon sa Maynila para makalimutan si Matt.

        Pero sa unang linggo pa lang niya sa UP Baguio campus, ginulat na siya ng isang di-inaasahang pangyayari.

        Naglalakad siya sa corridor nang lapitan siya ng isang lalaki. Alam niyang lalaki dahil nakikita niya ang papalapit na sapatos at laylayan ng pantalong maong. Nakayuko kasi siya habang naglalakad.

        “Hi, Niandra,” sabi ng isang napakapamilyar na tinig.

        Saka lang siya nagtaas ng paningin.

        Hindi nga siya nagkamali. Si Matt ang kaharap niya. Nakangiti.

        Hindi makakibo si Niandra. Napakaraming katanungan ang agad na nagsiksikan sa isip niya.

        Bakit nandito si Matt? Paano nito nalamang dito siya nag-aaral?

        Hindi naman siguro siya  sasadyain dito ni Matt. Delikadong isipin na naman niyang sinusundan siya nito.

        Baka naman aksidente lang itong pagkikita nila. Pero hindi ba’t sa Ateneo de Manila nag-aaral si Matt? Dapat ay may klase ito roon ngayong araw.

        “How are you?” tanong ng binata.

        Umatras na agad ang isip ni Niandra.

        Teka. Heto na naman tayo. Magsisimula na naman ang isang malaking pagkakamali. Hindi na ba siya nadala?

        Anuman ang intensiyon ni Matt Miravilla sa paglapit sa kanya, sa hulihan ay babalik at babalik lang din sila sa kanilang iniwang sitwasyon sa Sta. Cecilia.

        Ayoko na, sabi niya sa kanyang sarili. Hindi ko na kaya.

        Pero wala siyang binitiwang anumang salita kay Matt. Basta tiningnan lang niya ito. Pormal. Hindi nakairap pero walang kangiti-ngiti. Para bang hindi niya ito kilala.

        Pagkatapos, humakbang siya nang paiwas sa binata. Tuluy-tuloy palayo. Parang walang narinig.

        Kinabahan nga siya na baka sumunod pa rin si Matt. Baka mangulit.

        Pero hindi na siya sinundan nito. Hindi na rin niya ito nakita pa uli. Hanggang ngayong gabi.

        Napabuntonghininga si Niandra sa pagkakahiga sa kanyang silid sa New Haven Spa Hotel.

        Six years na pala mula nang isnabin niya si Matt sa Baguio. Bakit ba hanggang ngayon ay parang nagi-guilty pa siya?

        Pinagsabihan ni Niandra ang kanyang sarili. In the first place, hindi siya dapat ma-guilty. Self-defense lang naman ang pang-iisnab niyang iyon. Sa pagkakaalam niya noon, iniiwas niya ang kanyang sarili sa siguradong kapahamakan.

        Ang katwiran niya noon, bakit pa nga ba niya ihahain ang kanyang sarili sa isang taong hindi naman niya puwedeng maging ka-level? May gusto na nga siya kay Matt Miravilla. Tanga na talaga siya kung hahayaan pa niyang yumabong ang damdaming iyon nang wala namang maaasahang kinabukasan.

        Iyon nga siguro ang isa sa pinakamalakas na puwersang nag-udyok sa kanya para magsumikap at sa kalaunan ay magtagumpay.

        Sinabi niya sa kanyang sarili na sa pamamagitan ng sarili niyang talino, galing at pawis ay maaabot din niya ang katayuan ni Matt Miravilla. Yayaman din siya. Kikilalanin sa lipunan. At hindi na siya magiging alangan kaninuman.

        Iyong nadarama niyang panliliit sa simbahan ng Sta. Cecilia ay binura niya sa kanyang isip. Kinailangan niyang buuing muli ang kanyang tiwala sa sarili. Kinailangan niyang maging matatag at matapang. Maging agresibo kung kinakailangan. Hindi na pupuwede ang kikimi-kimi. Talo ang maging balat-sibuyas.

        Mahirap, pero pinilit niyang gawin. Naniniwala kasi siyang lahat ng bagay ay puwedeng pag-aralan at matutunan.

        Parang kaybilis ngang natapos ni Niandra ang kanyang kurso sa UP Baguio. Talagang ibinuhos niya sa pag-aaral ang lahat ng kanyang kakayahan. Pagkaraan ng apat na taon, hindi lang diploma ang kanyang nakamtan – nagawa rin niyang isakatuparan ang kanyang pagbabagong image. Ibang-iba na siya.

        Agad siyang lumuwas sa Maynila para mag-apply sa mga TV stations. Kahit na anong trabaho, basta’t makapag-break in lang sa industriya.

        Nakuha siya bilang production assistant sa isang sikat na TV variety show. Sosyal ang job title. Pero ang totoong trabaho niya, alalay. Tagatimpla ng kape ng direktor at iba pang nakakataas sa kanya ang posisyon. Tagakuha ng ganito. Tagaabot ng ganoon. Shock absorber ng mga reklamo at init ng ulo ng mga tao sa studio.

        Sige lang. Okey lang. Pinagtiyagaan ni Niandra. Nakisama siya. At the same time, pinag-aralan niya ang industriya. Ang iba’t ibang linya ng trabaho na pupuwede niyang pasukan.

        Nangailangan ng extra para sa isang comedy skit ng show. Halloween special iyon kaya White Lady ang papel ng extra. At dahil nga comedy skit, arina ang ipantatapal sa mukha. Gagawin talagang katawa-tawa. Wa poise. Kaya naman umaayaw ang lahat ng production assistants. Liban kay Niandra.

        Magmula noon, sa tuwing mangangailangan ng babaing extra sa mga comedy skit, siya na ang awtomatikong kinukuha. Wala kasi siyang kiyeme.

        Nang lumaon, napansin ng direktor na madalas siyang mag-ad lib hindi lang sa pag-arte kundi maging sa kanyang mga linya. Maingat naman siya na hindi makaagaw ng eksena. Hindi niya sinasapawan ang mga bida. Nakadaragdag lang siya sa kabuuang comic effect ng skit.

        Natuwa sa kanya ang direktor – si Direk Georgie. Isinama na siya sa brainstorming sa pagbubuo ng mga skit. Hindi nagtagal at nakaupo na rin siya bilang bahagi ng writing team ng show.

        Bago natapos ang taon, tuluyan nang na-pirate si Niandra ng best friend ni Direk Georgie – ang sikat na talent manager na si Lino Ferrer. Gusto na siyang i-build up bilang star.

        Si Direk Georgie rin naman ang nagbigay ng tip kay Lino. Nakita ng dalawa ang potensiyal ng dalaga.

Si Lino ang nag-package kay Niandra.

        Nang marinig nito ang kanyang pagkanta minsang nag-karaoke bar sila, ipinasok siya sa formal singing lessons. Para raw talagang maging professional na ang kanyang estilo.

        Ipinasok din siya sa formal dance classes. Interpretative jazz, ballroom dancing at siyempre pa, lahat ng pinakausong performance dances.

        Pinag-acting workshop pa siya. Pinag-speech lessons. Ikinuha ng private tutor sa personality development. Kasama na ang fashion and hair and make-up advice.

        Kasabay ng lahat ng iyon, panay-panay na ang kanilang brainstorming para sa mga tipo ng show na gagawin niya. Sulat nang sulat si Niandra ng mga monologue. Nag-iipon na sila ng materyales.

        Two years ago, ini-launch ang kanyang career sa TV show ni Martin Nievera. Sosyal talaga.

        Agad naman siyang napansin ng madla. Maganda ang mga naging write-up ng entertainment columnists tungkol sa kanya.

        Kasunod na niyon ang kanyang launching show. Isang one-woman comedy act na para na ring concert sa dami at ganda ng mga song-and-dance numbers. Iyon ang naging tatak ni Niandra Moran.

        Isang taon lang ang kinailangan niyang ipuhunan bago siya naihilera kina Pops, Zsa-Zsa, Regine at Jaya. Kung tutuusin ay nag-iisa siya sa kanyang trono dahil kaiba naman sa kanila ang kanyang estilo. Hindi lang siya singing ang dancing diva – comic diva pa.

        Nitong taong ito, talagang pumailanlang na ang kasikatan ni Niandra. Nakapag-show na siya hindi lang sa pinakamalaking hotel sa Davao, Cebu at Bacolod. Dinumog din ang kanyang mga show sa Las Vegas, San Francisco, Los Angeles, Chicago at New York nang mag-US tour siya sa simula pa lang ng taon.

        Natupad na ang pangarap ni Niandra.

        Sikat na siya. May pera na kahit paano. Puwede na siguro niyang ipagmalaki ang kanyang nabiling townhouse na kumpleto sa gamit, pati na ang kanyang minamanehong kotse. May mga financial investments na rin siya.

        Ang iniikutan niya ngayong sirkulo ay iyong nasa pinakaitaas na. Ang mga nanonood ng kanyang mga show ay iyong mga de buena familia.

        Higit sa lahat, hindi na siya mangingiming humarap kay Matt Miravilla nang taas-noo.

        Muling napabuntonghininga si Niandra.

        Hindi niya maikakaila sa kanyang sarili na ito mismo ang inaasam-asam niyang maganap. Kaytagal na niyang pinangarap na muling makatagpo si Matt.

        At heto na nga.

        Nag-iisa si Matt kanina sa mesa. Talaga bang pinanood lang nito ang show para makita siya? Pero bakit hindi naman siya pinuntahan pagkatapos ng show?

        Baka naman naging curious lang iyong tao. Malay nga niya kung nakapag-asawa na ito. Wala na siyang naging balita tungkol kay Matt nitong nakaraang apat na taon.

        Wala na kasi siyang anumang koneksiyon sa Sta. Cecilia. Umalis na roon ang mga magulang niya at naputol na rin ang lahat ng contact niya kay Carmela.

        Huling taon na ni Niandra sa kolehiyo nang dalhin ni Nadya sa States sina Caloy at Nelia.

        Nakapag-asawa kasi si Nadya ng hotel executive na Amerkano at nanirahan na sa States. Pero nang magdalantao ito, pinakiusapan agad ng Amerkano ang mga biyenan na sumunod doon para magbigay ng moral support. Ibinili pa ng manugang sina Caloy at Nelia ng bahay na katabing-katabi lang din ng tinitirhan nito at ni Nadya.

        Isinara na nang tuluyan ang “C ‘n N Eatery” at wala nang naiwang Moran sa Sta. Cecilia.

        Si Charles ay sa Ilocos na tuluyang nanirahan dahil nakapag-asawa ng Ilokana. Si Chris naman ay sa Cebu nakapag-asawa minsang naipadala roon bilang auditor ng kompanyang pinagtatrabahuhan. Doon na rin ito nagpadestino nang permanente.

        Huling nagkabalitaan sina Niandra at Carmela noong nasa third year college siya. Umuwi siya nang sandali sa kanila at pinasyalan niya ang kaibigan na hindi na nagawang makapag-aral sa kolehiyo. Nagbabantay ito noon ng puwesto ng mga magulang sa palengke.

        Nabanggit noon ni Carmela na nang makapagtapos si Matt sa kolehiyo ay ipinagtayo ito ng sariling brokerage firm ng pamilya.

        Iyon na ang huling balitang nakuha ni Niandra dahil halos kasabay ng pagpunta ng kanyang mga magulang sa States ay nagpunta naman si Carmela sa Italy para magtrabaho.

        Noong unang taon ni Carmela doon ay nagkakasulatan pa sila. Pero simula sa pangalawang taon nito roon ay hindi na nito sinagot ang mga sulat niya. Naputol na nang tuluyan ang kanilang komunikasyon sa isa’t isa.

        Kaya ngayon ay wala siyang anumang impormasyon tungkol kay Matt Miravilla. Ngayon pa namang buhay na buhay na uli ang interes niya kay Matt.

        Naiintriga lang naman ako, sabi niya sa kanyang sarili. Iyon lang.

(Kapag hindi lumabas ang kasunod na chapter pagkatapos nito, pindutin ang > o kaya’y ang Mga Lumang Mga Post na link.)

(Link sa listahan ng iba pang mga nobela.)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento