Click Below to Find Titles to Read

List of Free Maia Jose Novels to Read

Linggo, Abril 16, 2023

Abakada ng Pag-ibig: Julianna Chapter 10

FREE TAGALOG ROMANCE NOVELS

CHAPTER 10

KAHIT parang kaytagal hinintay, dumating din ang araw ng kasal nina Julianna at Jules.

        Sa chapel nga ng Colegio de Sta Maria ginanap ang seremonya. Sa Arte’t Kape naman ang handaan – nakasentro sa roof garden pero sakop pa rin ang tatlo pang palapag ng gusali.

        Maid of honor ni Jolen si Monique. At kahit may asawa na si Lyon ay ito pa rin ang kinuhang best man ni Jules.

        Kabilang sa mga ninong at ninang ang mga magulang ni Gwen.

        Umaga ginanap ang kasal. Maghapon namang tumagal ang reception. Kahit nga nakaalis na ang mga bagong kasal ay tuloy pa rin ang kasayahan sa Arte’t Kape.

 

NAGTULOY sina Julianna at Jules sa bahay-bakasyunan ng pamilya Garchitorena sa Batangas – ipinahiram ng mga magulang ni Gwen. Ipinahiram na rin nina Greg at Nedy ang helicopter na maghahatid-sundo sa kanila roon.

        Alas-sais na ng gabi nakarating ang mag-asawa sa bahay-bakasyunan.

        “Huwag na ho ninyo kaming ipaghanda ng hapunan, Aling Taling,” sabi ni Jules sa inabutan nilang katiwala. “Busog na busog pa ho kami sa walang katapusang kainan kaninang maghapon. Dinalhan nga ho namin kayo ng pagkain. Pagsaluhan na lang ho ninyong lahat dito sa compound.”

        Kalahating litson at ilang bandehado ng iba’t ibang putahe ang sadyang ipinareserba nila para sa mga tauhan ng mga Garchitorena sa bahay-bakasyunan. Dala-dala nila ang lahat ng iyon sa helicopter.

        “Maganda iyong ideya mo na dalhan sila ng pagkain,” nakangiting sabi ni Jules nang nasa guest room na silang mag-asawa. “Siguradong magkakasayahan na ang mga iyon sa likod-bahay. Hindi na tayo maririnig.”

        “Maririnig?” pagtataka ni Jolen.

        “Oo,” sagot ni Jules. “Kung sa halik ko pa nga lang, napapadaing ka na, paano pa kaya mamaya?”

        “Ang yabang mo!” irap ni Julianna.”Tulungan mo nga muna akong mag-unpack.”

        “Bukas na ‘yan,” sabi ni Jules, sabay hatak sa kamay ng asawa. “Wala ka pa namang kailangan diyan, e. Tayo na sa banyo. Basta’t may sabon at tuwalya roon, okay na tayo.”

        “Teka... teka muna...” sagot ni Jolen.

        “Anong teka muna?” pakli naman ng asawa niya. “Anim na buwan mo na nga akong pinaghintay. Pagkatapos, kanina, si Gwen pa ang kasama mo nang magbihis ka para sa biyahe. Ni hindi man lang ako nakasingit.”

        “Hoy, nagmamadali po tayo kanina dahil naghihintay na ang chopper, ano?” paalala ni Jolen. “At saka sina Gwen na nga ang nag-volunteer na mag-asikaso ng pagpapa-laundry no’ng wedding gown ko at barong mo. Kaya nga sinamahan ka rin ni Kuya sa pagbibihis mo, e.”

        “O sige na, hindi na importante ‘yon ngayon,” sagot ni Jules. “Halika na kasi.”

        Hinatak siya nito at niyakap.

        Kahit ninenerbiyos ay sumunod si Jolen.

        “O, nanlalamig ka,” pansin ni Jules. “Ano pa ba ang ikinahihiya mo, Mrs. Hermosa? May lisensiya na tayo. May wedding ring pa.”

        Pulang-pula na naman si Jolen, tulad ng dati. At wala namang maapuhap na isagot.

        “Tena sa banyo,” sabi na lang ni Jules. “Mawawala iyang panlalamig mo sa warm shower.”

        Maluwang at magara ang banyo ng silid. Daig pa ang five-star hotel.

        Nauna na si Jules sa paghuhubad. Nakatayo sa mismong harap niya. Nakangiti pa.

        Tatalikod sana si Jolen pero pinigil siya ni Jules sa braso.

        “Don’t you like what you see?” nanunuksong tanong nito.

        Yumuko siya – pero mas grabe pala ang makikita niya roon. Agad na nagbaling ng mukha ang bagitong misis.

        Natawa naman si Jules.

        “O, ako lang ba ang maliligo?” sabi nito. “Dapat, sabay tayo. Akin na. Let me help you.”

        Mabilis ang mga kamay ni Jules. Parang sa iilang sandali lang ay nahubdan na agad siya nito, gayong naninigas na sa tensiyon ang kanyang katawan at halos hindi nakikiayon.

        Napansin lang niyang tensiyonado na rin ang asawa nang hindi na ito makapagsalita. Pareho na silang hubad nang mga sandaling iyon.

        Dinala siya ni Jules sa shower stall. Binasa nito ng maligamgam na tubig ang isang malambot na face towel at binuhusan iyon ng mabangong shower gel. Pagkatapos, maingat siya nitong sinabon. Sa mga likod ng tainga. Sa leeg. Sa mga balikat. Pabaa nang pababa. Walang hindi dinadaanan.

        Nakakagat-labi si Jolen pero may humuhulagpos pa ring daing nang kumuskos ang tela ng facetowel sa sensitibong dunggot ng kanyang dibdib. Mas malakas pa ang kanyang naging reaksiyon nang dumaan ang face towel sa pagitan ng kanyang mga binti.

        Wala namang ginawang ano pa man si Jules. Itinuloy lang nito ang pagpapaligo sa kanya, kasama pati pag shampoo sa kanyang buhok.

        Pagkatapos, iniabot naman nito sa kanya ang face towel.

        “Your turn,” sabi nito.

        Nanginginig ang mga kamay niya habang pinapaliguan ang asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon ay naisakatuparan din ang lihim na pantasya niyang makapagpasasa sa pagtitig at mismong paghaplos sa napakakisig na katawan ni Jules.

        Tulad ng asawa ay naging episyente lang siya. Masinop at mabilis. Pero pabilis din nang pabilis ang pintig ng kanyang puso. Mayamaya’y hindi na niya maitago ang paghahabol niya ng hininga.

        Nakangiting pinangko na siya ni Jules.

        “It’s time,” sabi nito.

        Patungo pa lamang sa higaan ay magkahinang na ang kanilang mga labi. Pagbagsak nila sa kama nang magkayakap ay nagsisimula na ang paglipad ng kamalayan ni Julianna.

        Sumabog na ang kanyang pagtitimpi nang sabay na suyuin ng mga kamay ng asawa ang kanyang kabilang dibdib at ang pagitan ng kanyang mga hita.

        “Jules!” daing niya.

        Mas matindi pa kaysa dati ang kanyang naranasan.

        Pero hindi pa man siya nakakatapos ay nadama niyang may humalili sa kamay ng kanyang asawa sa pagitan ng kanyang mga hita. Sa isang ulos lang ay sumanib na ito nang ganap sa kanya.

        “Jules!” paungol niyang bigkas.

        May hapdi. May pagkabigla. Pero mas lamang ang kakaibang kaganapan.

        May sarili pala itong ritmo. Hindi man tulad kanina ay mayroong natatanging tamis. May hatid na mas madamdaming tuwa.

        Ngayon niya nadama ang tunay na kahulugan ng pagiging isa ng mag-asawa. Pakiramdam ni Jolen, sa mga sandaling iyon ay pinagsanib na nga sila hindi lang sa katawan kundi maging hanggang kaluluwa.

        Naging mas makapangyarihan ang mga galaw ni Jules. Para siyang binabayo ng mga higanteng alon ng sensasyon. Para siyang mapuputulan ng hininga.

        “Jolen,” tiim-bagang na panaghoy ni Jules.

        Kasabay niyon ay nadama niya ang pagsalin nito sa kanya ng mainit na binhi ng buhay.

        Pinangiliran ng luha si Julianna. At may kumislot na tuwa sa kanyang sinapupunan. Higit na mas masarap kaysa sa lahat ng kanya nang nadama.

        Bumagsak si Jules nang padapa sa kanya.

        “I love you,” humihingal na bulalas nito.

        “I love you,” hilam sa luhang sagot niya.

        “This was definitely worth waiting for,” nakangiti nang pahayag ni Jules.

        “At wala nga pala akong dapat ikahiya,” sagot naman ni Jolen.

        “Sinabi mo ‘yan, ha?” hamon ng asawa. “Patunayan mo. For your information, my lovely student, first lesson pa lang natin iyon. Marami pa tayong gagawing mga experiment mamaya. Kaya mo pa ba?”

        “Puwede bang kumuha ng advance lessons?” nakangiti na ring tanong ni Julianna. “Puwede ba akong magsimula sa masusing pag-aaral ng male anatomy?

WAKAS

Basahin ang kwento ng pag-ibig

ng best friend ni Julianna sa

Abakada ng Pag-ibig:Monique

(Kapag hindi lumabas ang kasunod na chapter pagkatapos nito, pindutin ang > o kaya’y ang Mga Lumang Mga Post na link.)

(Link sa listahan ng iba pang mga nobela.)

Walang komento:

Mag-post ng isang Komento